S Coachingom za vodje v sebi poiščete vire, ki okrepijao vas in vašo karizmo In je seveda coach sposoben priti zraven
9KI Coaching, Vojko J Kalan, Kamnik, Cesta dr. Tineta Zajca 17, Osrednja Slovenija, 1241, SI. +386 40 691 006
Povej še drugim, kajti vsak potrebuje Coacha
Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share via e-mail

Povej naprej

Coaching s pomočjo Astrologije je hitrejši in bolj uspešen. Astrologija je pomembna za vse, ki so pripravljeni sprejeti odgovornost nase.

Kdo je: Kovč?

Kovč je človek, ki pozna notranje delovanje človeka in ga zna opazovati. Klientu pomaga najti njegove lastne notranje vire in rešitve. Klient se nauči uporabljati svoje obstoječe načine, ko sam najde rešitve v naboru ldosegljivih virov za boljše osebno in profesionalno življenje.

Kje je razlika?

V procesu kovčiranja, človek najde lastne vire, ki jih že obvlada. Torej jih lahko uporabi - TAKOJ.  To pa ne velja za študij, svetovanje in mentoriranje, ko porabi še veliko časa za osvojitev znanja. Če ga sploh sprejme.


Kdo je: Mentor

Mentor je po znanju in izkušnjah bogat človek, ki vodi drugega, z manj praktičnega znanja - korak za korakom, s podporo, z nasveti in demonstracijo po naprej znanih postopkih in procesih do učnega rezultata.

Kdaj poiščemo mentorja?

Mentor je dobrodošel, ko želimo praktično osvojiti določene procese, saj ima mentor bogat nabor izkušenj in pozna rešitve težav, ki se pojavijo v raznoterih življenjskih okoliščinah.

Le redki mentorji so tudi kovči. Kajti mentor se mora odločiti, kdaj je potrebno pokazati določen korak in kdaj naj ta korak najde njegov varovanec sam.


Kdo je: Svetovalec?

Svetovalec je tisti, ki z nasveti usmerja. Nasveti so vedno na nivoju znanja človeka na določenem področju in obarvana s čustvi trenutnega stanja.

Kdaj poiščemo svetovalca?

Svetovalca pridobimo, ko iščemo strokovno pomoč na področju, kjer sami nimamo dovolj znanja in smo časovno omejeni, da bi znanje lahko pridobili.

Svetovalca poiščemo tudi takrat, ko ne najdemo zadovoljujoče strokovne rešitve - sami nimamo dovolj znanja.

Svetovalec ni učitelj.

Vojko is a natural coach!  It is clear to me that he fully understands coaching and knows how to coach himself and has a toolbox of skills and resources to coach others.  I am impressed with his talent and fully  resonate with his coaching abilities.

Terri Levine, The Guru of Coaching®, USA

Mentor

Svetovalec

Coaching za vodjoŠportnik je vodja. Coaching je za športnika pomembenŽvljenjski coaching je za vsakogar

Coach - Kovč

Kovč pomaga klientu, da rešitev najde sam  v naboru lastnih življenjskih virov, hitro in uporabno.Kovč pomaga klientu, da prične uporabljati sisnestezijo in vse vire, ki so mu dostopni

Kaj je Coaching

Da lahko hitro vidimo, kaj je coaching (tudi kovčing in slovenska beseda, ki se še ni prijela ‘kovčiranje’),  sem pripravil kratek video, ki govori prav o tem.

Tu zlahka vidimo, da je sedaj na ‘trgu’ veliko kovčev, ki sami o sebi hkrati trdijo, da so svetovalci in trenerji.  In lepo, da so. Vendar so metode dela - in rezultati, povsem drugačni.

Življenjski Coaching, Poslovni Coaching, Coaching za vodje, coaching za športnike Coaching s pomočjo Astrologije je hitrejši in bolj uspešen. Astrologija je pomembna za vse, ki so pripravljeni sprejeti odgovornost nase. Moderen Coach s tradicijo - S prastarimi in modernimi prijemi Vojko Kalan - Življenjski Coach in Astrolog, Huna praktik Moderen Coach s tradicijo - S prastarimi in modernimi prijemi
9KI Coaching Coaching Sam Svoj Coach Več informacij