S Coachingom za vodje v sebi poiščete vire, ki okrepijao vas in vašo karizmo In je seveda coach sposoben priti zraven
9KI Coaching, Vojko J Kalan, Kamnik, Cesta dr. Tineta Zajca 17, Osrednja Slovenija, 1241, SI. +386 40 691 006
Povej še drugim, kajti vsak potrebuje Coacha
Share on Facebook Share on LinkedIn Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share via e-mail

Povej naprej

Coaching s pomočjo Astrologije je hitrejši in bolj uspešen. Astrologija je pomembna za vse, ki so pripravljeni sprejeti odgovornost nase.

Moj Kovč (coach)

… Tudi kovč potrebuje kovča (in včasih kavč)

Moj prvi coach

Moj prvi kovč je bila moja mama. Prava mama je vedno kovč. Ko njen otrok skuša narediti prve korake... in pade, nikdar ne reče: “Ah, ti se kar plazi, si preveč neroden, da bi kdaj hodil.”, temveč najde načine da otroka spodbudi… Moja mama je res pravi coach. Njena vprašanja, njen odnos do družinskih je vedno vodil k novim rešitvam

Mentor ni coach

Moj oče zame ni bil kovč. Ni čudno, saj je bil njegov oče in moj dedek - kovač! Tako lahko rečem, da je moj  oče bolj svetovalec in mentor.

Moj drugi kovč: moj brat

Ni čudno, mar ne? Bratje in sestre so mnogokrat medsebojni mentorji in coachi. Brat Rajko mi je s svojimi ‘norimi’ vprašanji povzročil zmedo v glavi. In zmeda je dostikrat tista, ki pomaga najti nove, ‘nenomalne’ odgovore - prave rešitve. Seveda le, ko veš, kakšni so tvoji cilji.

Tek na smučeh in streljanje

V mladosti sem se lotil kar nekaj različnih športov. Od plavanja do košarke, od tenisa do streljanja, od vaterpola do teka na smučeh in še kaj bi se našlo. Najdlje sem treniral streljanje in smučarski tek. Dosegel sem že kar zavidljive rezultate, saj sem tu srečal trenerja - coacha. To sodelovanje mi je prineslo spoznanje, da coach ne more nič narediti namesto mene. Sam sem tisti, ki gre k ciljem, ki uresničuje svoje sanje, vsi drugi mi lahko le pomagajo, da je ta pot hitrejša in bolj uspešna. Sedaj vem, da to velja za vse ljudi in za vsakega posebej. Tudi zate, spoštovani obiskovalec.

Prof. dr. Klas M. Brenk

Ko sem pričel svojo profesionalno pot kot informatik, sem v podjetju Studio Marketing Delo srečal močnega in zanimvivega človeka. To je bil Brenk dr. Klas.

Čeprav je bila osrednja tema raziskovanja Brenk dr. Klasa psihofizika - iskanje odnosa med fizikalnimi dražljaji in psiho-loškimi občutki je bil tudi profesor psihologije na Filozofski fa-kulteti v Ljubljani in strokovni sodelavec v oglaševalski agenciji Studio Marketing Delo, kjer sva se srečala in mi je s svojim prodornim kovčing načinom pomagal na moji življenjski poti.

Vedno, ko se pogovarjam z Vojkom, sama pridem do pravih odgovorov. To je odlično zame.

Elena Marciano, Španija

Čeprav je bila osrednja tema raziskovanja Brenk dr. Klasa psihofizika - iskanje odnosa med fizikalnimi dražljaji in psihološkimi občutki je bil tudi profesor psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in strokovni sodelavec v oglaševalski agenciji Studiu Marketing Delo, kjer sva se srečala in mi je s svojim prodornim kovčing načinom pomagal na moji življenjski poti.

In seveda sem coache srečal v šolanju v programu NLP mojster praktik in NLP Coach v šoli za nova znanja Glottanova. Tu sem srečal ljudi, ki mi prinašajo lepše in bogatejše življenje:

Ne morem se dovolj zahvaliti tem ljudem, s katerimi smo z vsem navdušenjem delalovali v programu NLP Coach. To so:

Jelica Pegan Stemberger

Lastnica podjetja Glotta Nova. Čudovit človek. Njej sem hvaležen, da me je skozi andragoški praktikum pripeljala do razmišljanja o tem, da bi postal NLP Praktik.

Marko Korenjak

dipl. ekonomist, NLP trener, avtor knjige 336 dni upanja in samostojni podjetnik. Prodoren NLP trener in dober prijatelj.

Mag. Kurt Andersen

Mag Kurt Andersen je Magister psihologije, NLP trener, NLP coach, psihoterapevt. Kurt me je pripeljal do globokih spoznanj o sebi do točke, ko lahko tudi sam spoznavam in spreminjam svoja prepričanja.

Dr. Tatjana Dragovič Mag Kurt Andersen in Dr. Tatjana Dragović

Tatjana je prof. angleškega jezika in književnosti, doktor izobraževalnih znanosti (Anglija), strokovni izpit, NLP trener, NLP coach. Tatjana je že na samem začetku programa NLP Coach dala vedeti, da se mora coach z vsem svojim bitjem posvetiti klientu, da tu prostora za ego - ni.

Študij, šolanje, učenje za coacha

Na tem mestu se zahvalim še vsem mojim kolegom iz izobraževalnih programov: NLP Poslovni Praktik (NLP Business Practitioner); NLP Poslovni Mojster Praktik (NLP Master Business Practitioner); NLP Coach. Skupaj z njimi smo odkrivali svoj lasten notranji svet. Vsak je bil vsakemu coach in vsak mi je pomagal odkriti nove pokrajine v moji deželi. Vsak mi je pomagal, da sem prišel do novih spoznanj in novih odkritij tako, da danes laže pomagam soljudem, da na svoji poti odkrijejo lastne rešitve na potovanju do njihovih sanj.

Zahvaljujem se tudi moji prijateljici Mariji, ki mi vedno stoji ob strani in me je vedno pripravljena sprejeti v coaching.


Življenjski Coaching, Poslovni Coaching, Coaching za vodje, coaching za športnike Coaching s pomočjo Astrologije je hitrejši in bolj uspešen. Astrologija je pomembna za vse, ki so pripravljeni sprejeti odgovornost nase. Moderen Coach s tradicijo - S prastarimi in modernimi prijemi Vojko Kalan - Življenjski Coach in Astrolog, Huna praktik Moderen Coach s tradicijo - S prastarimi in modernimi prijemi
9KI Coaching Coaching Sam Svoj Coach Več informacij